สตรอ...ไฮโซ น้ำสตรอเบอร์รี่บด เนื้อเน้นๆ เต็มๆ คำ ความแตกต่าง ที่คุณต้องลอง ยินดีรับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

   

 

 

   

 

    

          

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ชาวสตรอ...ไฮโซ

ขอขอบพระคุณ ชาวสตรอ...ไฮโซ ทุกๆท่าน ที่ช่วยกันทำบุญทอดผ้าป่า ณ.จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ยอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 174,579 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ให้ชาวสตรอ...ไฮโซ ด้วยครับ



ภาพการออกบูธงานกาชาด ของตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2556 ได้รับการตอบรับจากชาวกาฬสินธุ์เป็นอย่างดีเยี่ยม 



 ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย   พร้อมป้ายราคา  สตรอไฮโซ



ตัวแทนจำหน่าย สตรอไฮโซ

คุณผาสุก  ปานไม้ (จอย)

082-3285650



คุณธัญญานุช  ศรีนิล (บี)

081-0544261

088-8983618

 
 
 


คุณปิยนันท์ ชูสันเทียะ(ก้อย)

 089-9483629

 088-3622559



คุณสมโภชน์ สันต์เสริมสุข(ต่อ)

081-3732350,

086-8886414

 



คุณศักดา ตันบรรลือสุข (ดา)

083-0954065



คุณวิชัย  ศุภนิรัติศัย (หรั่ง)

088-0893900



 นภาพร  มูลสุวรรณ (หน่อย)

081-5051017



คุณดำริ ดีสวัสดิ์ (แม๊ก)

086-5496511

02-5318540



คุณลัดดา จันทร์ดา (บุ๋ม)

082-5823079



คุณพิมพ์ลดา แก้วหาวงศ์ (หนิง)

087-7229563

089-4200799



 คุณวุฒิชัย  อ่ำบำรุง

080-0915553

091-8214908



คุณเกศินี  ปรีชานุกูล (พุก)

086-3582312



 คุณปวลี  กมลปราโมทย์( บิว )

086 - 7106455



คุณอรพิ้นท  ทิ้งผอม

088-6420606

084-0046100



คุณจิราพร สมพงษ์

087-7092226

088-4571110



คุณมณีกุล  นันทมงคลกุล

091- 6244008

081-9579065

www.facebook.com/aimallbeauty

 



 คุณสุราฎร์ อ่าวอุดมวาณิช

T.081-6768686



คุณนวรัตน์  ช่วยวงศ์  (หนึ่ง)

090-9738739

088-0725337



 คุณวธิดา แสงเงิน (โอ๋)

092-2807649

091-7253987



คุณรมณ  อักษรศรี (นิ่ม)

087-9586568,

084-5169480



คุณนารีรัตน์ คชทร

T.089-6751068



 คุณพรรณี  โพธิ์อิ่ม ( ตุ๊กตา )

085-5537196



คุณสมศักดิ์ ด้วงทอง (ป๊อก)

080-1027834



 คุณธิวาวรรณ แพร่หลวง

095-4101948

 



 คุณสรญา มหายศนันท์

087-1814477



 คุณนนทยา โพธินิล(คุนติ๊ก)

T.085-6490393

 

 

 

 



คุณสุภชัย  บุษบงค์
084-0046100



 คุณ จิรวัฒน์  สงวนเจียม (เอ)

 086 - 6009952



 คุณนิติกร เอี้ออำนวยพรโชค

081-5914544

086-7851818

 



 คุณภัชรวดี เจริญฤทธิ์

083-6427746

082-1797987



คุณสามารถ  แสงสุริยา

081-8528345

084-3419026

 

 



 คุณรัตน์รัตน์ ช่วงโชต์

083-7255869

 





 คุณแอน

โทร. 080-8595585



 คุณพันเทพ  ย้อยยด้วง

 089-7349356



 ร.อ.ณรงค์ฤทธิ์ อ่อนชะอำ

 086-5936954

086-3530511

 



Copyright © 2012 All Rights Reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำผลไม้ไฮโซ 33/86 แขวงคลองสอง เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 เบอร์โทร : มือถือ : 085-3350515, 085-0589356 อีเมล : strawhiso@gmail.com , strawhiso@hotmail.com เว็บไซต์ : www.strawhiso.com